Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich (w przypadku nieposiadania odpowiedniego dyplomu, prosimy o indywidualny kontakt w celu wyjaśnienia posiadanych kwalifikacji).
 • wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100 zł
  (Numer konta do wpłaty opłaty wpisowego: PKO BP SA I Oddział w Łodzi 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001
  Społeczna Akademia Nauk Łódź
  ul. Sienkiewicza 9, Łódź 90-113
  TYTUŁ: nazwa kierunku,opłata wpisowego na studia podyplomowe, IMIĘ I NAZWISKO)
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów
  • kserokopii dowodu osobistego
  • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • 1 zdjęcia o wypełnionego formularza rekrutacyjnego
  • podpisanej umowy
  • świadczenie nauki na studiach podyplomowych (umowa dostępna w biurach rekrutacji studiów podyplomowych)

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:

Bełchatów:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22, e-mail: belchatow@spoleczna.pl

Radomsko:
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sucharskiego 87, 97-500 Radomsko
tel. 44 680 11 40, e-mail: radomsko@spoleczna.pl

Jaworzno:
Niepubliczny Instytut Doskonalenia Nauczycieli IDN JAWOR
ul. Matejki 24, 23 – 600 Jaworzno
tel. 32 615 64 69, e-mail: podyplomowe.jaworzno@spoleczna.pl


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury naboru na poszczególne studia podyplomowe prosimy o kontakt z Biurem ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym Społecznej Akademii Nauk:
e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl, tel. 44 680 11 40

 


Rekrutacja na semestr letni
2015/2016 już trwa!!!

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.