Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100 na poniższy numer konta:
  Społeczna Akademia Nauk
  ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódż
  PKO BP SA I Oddział w Łodzi 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001
  TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku)
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  a) formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe (dostępny we wszystkich Biurach Rekrutacji);
  b) kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  c) kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  d) jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  e) podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach (umowa dostępna we wszystkich Biurach Rekrutacji);
  f) potwierdzenia dokonania opłaty wpisowego.

Kandydat jest zobowiązanych do przedstawienia oryginałów złożonych dokumentów – do wglądu osoby przyjmującej dokumenty rekrutacyjne.

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:

Bełchatów:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22, e-mail: belchatow@spoleczna.pl

Radomsko:
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sucharskiego 87, 97-500 Radomsko
tel. 44 680 11 40, e-mail: radomsko@spoleczna.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury naboru na poszczególne studia podyplomowe prosimy o kontakt z Biurem ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym Społecznej Akademii Nauk:
e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl, tel. 44 680 11 40

 


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.