Rzeczoznawstwo w technice górniczej i energetycznej*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 150 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem zasadniczym studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką i zagadnieniami rzeczoznawstwa w górnictwie i energetyce. Poznanie regulacji prawnych a także przepisów bezpiecznego prowadzenia i przeprowadzania ocen rzeczoznawczych w górnictwie i energetyce.

Uczestnicy:
Uczestnikami są osoby, absolwenci uczelni wyższych licencjackich, magisterskich i inżynierskich, chcących poszerzyć wiedzę i zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie rzeczoznawstwa w górnictwie i energetyce.

Kwalifikacje i kompetencje:
Uzyskana podczas studiów wiedza uprawnia do starania się o wpis na listy kwalifikowanych specjalistów wykonujących czynności w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi i energetycznymi.

Program:

  1. Podstawowe zagadnienia związane z rzeczoznawstwem w górnictwie i energetyce.
  2. Kształtowanie się instytucji rzeczoznawcy maszyn i urządzeń wyciągowych.
  3. Dwa nurty rzeczoznawcze.
  4. Rzeczoznawstwo w zakresie lin, zawiesi i urządzeń wyciągowych.
  5. Rzeczoznawstwo urządzeń transportowych.
  6. Kompleksowe rzeczoznawstwo górnicze.
  7. Górnicze przepisy bezpiecznego prowadzenia kopalń węgla, rud, soli i innych kopalin użytecznych.
  8. Górnicze Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  9. Regulacje prawne odnoszące się do problematyki techniki górniczej i energetycznej (analiza materiału prawnego, ustaw i rozporządzeń)

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4000 zł
Opłata semestralna  - 2100 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 420 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.