Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 160 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnej obsługi kadr i płac z uwzględnieniem regulacji prawnej prawa pracy.

Uczestnicy:
Dobra znajomość prawa pracy, w tym zagadnień czasu pracy i odpowiedzialności materialnej pracowników, jest niezbędna dla osób zarządzających personelem na każdym szczeblu, zarówno w działach personalnych jak i operacyjnych takich jak sprzedaż czy logistyka oraz dla osób kierujących procesami produkcyjnymi.

Kwalifikacje i kompetencje:
Słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych takich jak obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za pracę, prowadzenie dokumentacji kadrowej, opracowywanie harmonogramów czasu pracy, ustalanie i rozliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.


Program:

 1. Prawo pracy;
 2. Czas pracy;
 3. Europejskie prawo pracy;                                                              
 4. Ubezpieczenia i podatki w systemie płac;                                  
 5. System wynagrodzeń pracowniczych;                                        
 6. Systemy i programy informatyczne w praktyce kadrowo-płacowej;                                                  
 7. Pozapłacowe świadczenia pracownicze i świadczenia długo i krótkoterminowe;                                     
 8. Odpowiedzialność pracowników i postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;                     
 9. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu kadrami; 
 10. Dokumentacja i polityka kadrowa;                                             
 11. Analiza rynku pracy;                                                                    
 12. System ocen pracowniczych;                                                        
 13. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych;
 14. Ochrona pracy (BHP);                                                                  
 15. Praktyczne aspekty kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2800 zł
Opłata semestralna  - 1500 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 300 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Agata Kołodziejska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.