Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

Czas trwania studiów: trzy semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)

Liczba godzin dydaktycznych: 350 (w tym seminarium/projekt) + 120h praktyk

Opis studiów:
Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną to trzysemestralny program kwalifikacyjny, przeznaczony dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą  z upośledzeniem umysłowym w klasach integracyjnych szkolnictwa ogólnego.

Cel studiów:

  • uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy za dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, średnim i głębokim,
  • zdobycie wiedzy i kompetencji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności wychowawcze, specyficzne trudności
  • w nauczaniu, niepełnosprawnymi
  • zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań, w tym z zakresu metod i technik rehabilitacji i  rewalidacji, które stosowane są w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Adresaci studiów podyplomowych:
Adresatem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną są nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowani problematyką trudności w uczeniu się  oraz niepełnosprawnością intelektualną dzieci i młodzieży.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 320 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja na semestr letni
2015/2016 już trwa!!!

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.