Menedżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 170 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem zasadniczym studiów jest zapoznanie studentów z problematyką i zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy a także bycia menedżerem w tym zakresie.

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny, m.in. inspektorów pacy, inspektorów nadzoru technicznego oraz biegłych sądowych.

Kwalifikacje i kompetencje:
W ramach studiów absolwent zdobywa wiedzę w zakresie rozwiązywania zagadnień menadżerskich związanych z BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania: jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, niezbędnym do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z BHP z wykorzystaniem technik informatycznych, identyfikowania zagrożeń oraz oceny ryzyka wystąpienia wypadku, technik przeciwdziałania zagrożeniom, systemów ochrony przeciwpożarowej.


Program:

 1. System ochrony pracy w Polsce.
 2. Statystyka inżynierska i prawdopodobieństwo.
 3. Jakość i niezawodność systemów technicznych.
 4. Ryzyko, rodzaje i metody oceny ryzyka zawodowego.
 5. Zagrożenia w środowisku pracy.
 6. Choroby zawodowe i stosowana profilaktyka.
 7. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym (dyrektywa Seveso II,HAZOP,ATEX100,ATEX 137)
 8. Podstawy normalizacji i ocena zgodności.
 9. Wybrane zagadnienia ochrony własności przemysłowej.
 10. Organizacyjne zabezpieczenie utrzymania ruchu maszyn.
 11. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem, system SZEOR, przeglądy RBI(Risk Based Inspections)
 12. Systemy informatyczne utrzymania ruchu (systemy klasy CMMS).
 13. Diagnostyka maszyn.
 14. Utrzymanie ruchu dozorowanych urządzeń dźwignicowych, wózków widłowych.
 15. Utrzymanie ruchu dozorowanych urządzeń ciśnieniowych.
 16. Wypadki przy pracy, badanie i profilaktyka wypadkowa.
 17. Ochrona zdrowia-pierwsza pomoc w środowisku pracy.
 18. Obrabiarki do metalu-wymagania bezpieczeństwa.
 19. Obrabiarki do drewna-wymagania bezpieczeństwa.
 20. Technologia napraw-wymagania bezpieczeństwa.
 21. Analiza przyczyn i skutków wad FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).
 22. Ergonomia w służbie bezpieczeństwa pracy.
 23. Metodyka szkolenia z zakresu bhp.
 24. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
 25. BHP w krajach Unii Europejskiej

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1900 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 380 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.