Edukacja pedagogiczno – dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 150 (90 punktów ECTS)

Cel studiów:
Celem podstawowym i zasadniczym jest wyposażenie przyszłego absolwenta w wiedzę z zakresu edukacji technicznej jej aspektów pedagogiczno-dydaktycznych.

Uczestnicy:
Kształcenie w ramach tych studiów można podjąć po ukończonych studiach kierunkowych magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

Kwalifikacje i kompetencje:
Dyplom studiów daje uprawnienia do nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych w szkołach i uczelniach (w zakresie ukończonych studiów kierunkowych mgr, inż., lic.) oraz do prowadzenia szkoleń i kierowania pracownikami oraz uczniami. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie dydaktyki przedmiotowej, umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, rozbudzania zainteresowań poznawczych uczniów oraz wspierania ich rozwoju intelektualnego.

Program:

  1. Dydaktyka ogólna – zagadnienia wprowadzające.
  2. Psychologia rozwoju i osobowości człowieka.
  3. Pedagogika dla inżynierów
  4. Emisja głosu
  5. Dydaktyka przedmiotów technicznych
  6. Psychologia kształcenia
  7. Pedagogika kształcenia
  8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  9. Prawne uregulowania edukacji (prawo oświatowe)
  10. Ochrona własności intelektualnej

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2800 zł
Opłata semestralna  - 1500 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 300 zł (x 10 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Bełchatów
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22 ; 44 788 47 47
email : belchatow@spoleczna.pl

Kierownik ds. dydaktycznych: dr Agata Kołodziejska
Kierownik Organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.