Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Aktualności:Otwarte serca otwierają dłonie

Studencki Klub Wolontariusza działający na terenie Społecznej Akademii Nauk Wydział w Bełchatowie zrzesza osoby aktywne, kreatywne, które poprzez rozwijanie swoich zainteresowań, pragną działać dla dobra innych.

Jeżeli jesteś uczynny, życzliwy i bezinteresowny możesz zostać Członkiem naszego Klubu Wolontariusza.

Misja Klubu Wolontariusza:
Uczymy pomagać
Pomagamy potrzebującym
Potrzebujemy Ciebie

Misja AKW

Cele Klubu Wolontariusza:
  • Zapoznanie nowych członków Klubu Wolontariusza z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
  • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
  • Kształtowanie postaw prospołecznych
  • Rozwijanie empatii, zrozumienia;
  • Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
  • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach
  • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności studenckiej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym
  • Poznawanie i współpraca z wybranymi organizacjami i instytucjami
Sylwetka Wolontariusza

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego.


Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!