Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Studenci resocjalizacji z wizytą w Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi

Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi wiedzę nabytą w toku studiów konfrontują z praktyką. Kolejną okazję stworzyła wizyta w największym łódzkim więzieniu – Zakładzie Karnym nr 1.

Wiedza teoretyczna spójna z praktyką – z walorów studiów praktycznych w pełni korzystają studenci pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną Społecznej Akademii Nauk. W czerwcu 2018 roku żacy studiów licencjackich uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Karnym numer 1 w Łodzi przy ul. Smutnej, ugruntowując wiedzę o instytucjonalnych formach realizacji systemu penitencjarnego, strukturze, funkcjach i zadaniach jednostki penitencjarnej, metodach i środkach oddziaływania indywidualnego i grupowego, projektowaniu i realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych, wyboru i zastosowania odpowiedniej metody do zdiagnozowanych potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności skazanych, a także procedur motywujących jednostki i grupy do korzystania z terapii oraz specyfiki pracy wychowawcy penitencjarnego i terapeuty. Wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych opowiedzieli wizytującym o swej pracy, zakładzie, jego przeznaczeniu i sposobie wykonywania kary w zakładach typu półotwartego i otwartego. Liczne rozmowy z personelem największego łódzkiego więzienia pomogą także studentom w świadomym podjęciu decyzji o wyborze przyszłej pracy badź służby. W wizycie studentom towarzyszył długoletni doświadczony funkcjonariusz Służby Więziennej, wykładowca Społecznej Akademii Nauk, podpułkownik w stanie spoczynku Cezary Łuczak.

  • Wizyta
  • Wizyta
  • Wizyta


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!