Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

SAN uczelnią liderów

Po raz kolejny Społeczna Akademia Nauk została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym uczelniom, które cechują wartościowe oferty, najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, takich, które wspierają edukację praktyczną studentów i wykazują się szerokim zakresem współpracy ze środowiskiem i biznesowym.

28 czerwca br. w historycznej Sali im. Marii Curie Skłodowskiej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów”, w kolejnej edycji Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Już po raz ósmy rektorzy, kanclerze i dziekani reprezentujący uczelnie z całej Polski odebrali dokumenty potwierdzające pozytywny wynik środowiskowego postępowania akredytacyjnego, w którym oceniano m.in. efektywność i skuteczność szkół wyższych w dziedzinie kształcenia praktycznego i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Certyfikatem „Uczelnia Liderów” wyróżnione zostały, zarówno państwowe wyższe szkoły zawodowe i szkoły wyższe niepubliczne.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego i wdrażających oryginalne, nietuzinkowe projekty w zakresie współpracy z pracodawcami. Program „Uczelnia Liderów” odbywa się corocznie od 2011 roku. Podsumowanie poszczególnych edycji Programu ma miejsce zawsze na przełomie czerwca i lipca podczas uroczystej Gali Finałowej. W tym roku, już po raz trzeci, odbyła się ona w Pałacu Staszica w Warszawie – siedzibie Polskiej Akademii Nauk. W Gali wzięli udział przedstawiciele władz nagrodzonych uczelni, reprezentanci środowisk gospodarczych, mediów i organizacji pozarządowych działających w sferze szkolnictwa wyższego.

– Pozytywny wynik certyfikacji to efekt najwyższej oceny dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych wyróżnionych uczelni bądź wydziałów, ukierunkowanych na kształcenie zgodne z oczekiwaniami pracodawców, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Już po raz kolejny w Konkursie „Uczelnia Liderów” wskazujemy i nagradzamy instytucje akademickie wyróżniające się na edukacyjnej mapie Polski nie tylko najwyższą jakością kształcenia, ale również kreatywnością, innowacyjnością i nowatorstwem w realizowaniu misji społecznej i budowaniu kapitału intelektualnego dla potrzeb współczesnej gospodarki. Czujemy się zaszczyceni, że możemy gratulować przyznania certyfikatu „Uczelnia Liderów” wielu znakomitym polskim uczelniom i wydziałom – dodaje Grażyna Kaczmarczyk.

Uczestników Konkursu „Uczelnia Liderów” oceniła Komisja Ekspercka złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia, zarządzania wiedzą, zarządzania szkolnictwem wyższym oraz marketingu edukacyjnego. Komisji przewodniczył prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

Społeczną Akademię Nauk na Gali "Uczelnia Liderów" reprezentował Prof. Marek Kucharski.

Fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

  • SAN uczelnią liderów
  • SAN uczelnią liderów
  • SAN uczelnią liderów
  • SAN uczelnią liderów
  • SAN uczelnią liderów
  • SAN uczelnią liderów


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!