Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Ruszyły zapisy na kursy dla kandydatów na wychowawców lub kierowników form wypoczynku dzieci i młodzieży organizowane przez Społeczną Akademię Nauk w Bełchatowie

Liczba miejsc ograniczona! Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!
Zapisy tylko do 30 maja 2018 r.

Programy organizowanych kursów są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016r., poz. 452.

KURS NA WYCHOWAWCĘ FORM WYPOCZYNKU

Termin realizacji: czerwiec 2018 r.
Miejsce realizacji: Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96
Realizowana liczba godzin dydaktycznych: 36
Cena kursu: 120 zł
Cena kursu dla studentów i absolwentów SAN oraz tegorocznych maturzystów: 90 zł
Adresaci kursu: nauczyciele lub osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą


Szczegółowa tematyka zajęć

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1. koordynacyjna rola władz oświatowych,
2. obowiązujące przepisy,
3. elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacuyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

1. rada wychowawców,
2. grupa jako zespół wychowawczy,
3. organizacja i rozkład dnia,
4. regulamin uczestnika wypoczynku.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1. opracowanie planu wychowawczego grupy,
2. dokumentacja wychowawcy,
3. obowiązki wychowawcy grup,
4. metody i formy realizacji planów wychowawczych.

Ruch i rekreacja:

1. cele i zadania zajęć wychowania fizycznego,
2. metody nauki technik pływania,
3. gry i zabawy ruchowe,
4. gry zespołowe,
5. sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka,
6. organizacja zajęc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacuyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Turystyka i krajoznawstwo:

1. cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku, 2. organizacja wycieczek, 3. organizacja biwaków, 4. gry terenowe.

Zajęcia kulturalno – oświatowe:

1. cele i zadania zajęć kulturalno – oświatowych,
2. organizacja zajęć kulturalno – oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich,
3. elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia,
4. prowadzenie kroniki,
5. organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk,
6. gry i zabawy świetlicowe,
7. konkursy, wystawy, dyskusje,
8. śpiew, muzyka, plastyka itp.

Zajęcia praktyczno – techniczne:

1. cele i zadania zajęć praktyczno – technicznych,
2. formy i rodzaje zajęć praktyczno – technicznych,
3. prace dekoracyjne i zdobnicze,
4. indywidualne zainteresowania uczestników,
5. rozwój zainteresowań uczestników.

Prace społecznie użyteczne:

1. cele i zadania prac społecznie użytecznych,
2. wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych,wolontariat,
3. prace w zakresie samoobsługi,
4. prace na rzecz miejsca wypoczynku,
5. prace na rzecz środowiska

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:

1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postepowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
2. przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.

Udzielanie pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielanioa pierwszej pomocy,            w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Egzamin

KURS NA KIEROWNIKA FORM WYPOCZYNKU

Termin realizacji: czerwiec 2018 r.
Miejsce realizacji: Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 96
Realizowana liczba godzin dydaktycznych: 10
Cena kursu: 150 zł
Cena kursu dla studentów i absolwentów SAN: 120 zł
Adresaci kursu: nauczyciele lub inne osoby, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej lub dydaktyczno - wychowawczej


Szczegółowa tematyka zajęć

Planowanie pracy wychowawczej

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1. podział na grupy,
2. wybór samorządu,
3. rada kolonii – obozu,
4. rozkład dnia,
5. rada wychowawców.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku – obowiązujące przepisy w zakresie:

1. zdrowia i higieny,
2. przejazdu na miejsce wypoczynku,
3. trwania wypoczynku,
4. przeciwpożarowym,
5. korzystania z obszarów wodnych,
6. poruszania sie po drogach,
7. wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),
8. noem zywienia,
9. zasad obsługi urządzeń elektrycznych,
10. zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
11. pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielanioa pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Egzamin


Każdy Uczestnik, który pozytywnie złoży egzamin, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dzięki któremu - spełniając wszystkie pozostałe warunki określone w ww. Rozporządzeniu – będzie mógł sprawować funkcję Wychowawcy/Kierownika form wypoczynku dzieci i młodzieży - adekwatnie do rodzaju ukończonego kursu.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96, 97 – 400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22, e – mail: belchatow@san.edu.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

Informujemy, iż szczegółowe harmonogramy poszczególnych kursów zostaną przedstawione po zapisaniu się na nie wymaganego minimum kandydatów.


Ruszyły zapisy na kursy dla kandydatów na wychowawców lub kierowników form wypoczynku dzieciRekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!