Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Kampania profilaktyczna "Bezpieczn@ więź!" - podsumowanie

Zakończyła się łódzka kampania przeciw cyberzagrożeniom "Bezpieczn@ więź!". Działania profilaktyczne prowadzili łódzcy policjanci wraz ze studentami z Koła naukowego profilaktyki społecznej i resocjalizacji Społecznej Akademii Nauk, specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi oraz po raz pierwszy – w ramach koncepcji profilaktyki rówieśniczej - licealistami z klas mundurowych XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

W warsztatach prowadzonych w ramach trwającej blisko siedem tygodni kampanii studenci, policjanci i licealiści z profilaktycznymi treściami dotarli do blisko 2150 uczniów ze 113 klas w 26 łódzkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i kilkuset rodziców.

Przygotowani przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz ekspertów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi wolontariusze - żacy kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną oraz uczniowie szkoły mundurowej, prowadząc w dwuosobowych zespołach warsztaty dla swych niewiele młodszych koleżanek i kolegów uczulali rówieśników na zagrożenia w Internecie i podpowiadali, jak postąpić w przypadku cyberprzemocy. Uczestniczący w zajęciach policjanci przybliżali natomiast konsekwencje prawne grożące internautom łamiącym obowiązujące normy.

Projekt rozpoczęty 6 lutego 2018 roku, w Dzień Bezpiecznego Internetu, został zakończony 23 marca br.

Organizatorzy kampanii "Bezpieczn@ więź" przeprowadzili także w jej ramach konkurs dla młodzieży na list do młodszego przyjaciela, instruujący jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Autorzy prac konkursowych otrzymali z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk prof. dr hab. Grzegorza Ignatowskiego podziękowania i nagrody książkowe, a laureaci także atrakcyjne akcesoria komputerowe ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Społeczną Akademię Nauk.

W ostatnim dniu projektu organizatorzy przeprowadzili nieodpłatne certyfikowane seminarium metodyczne dla nauczycieli, wychowawców, pracowników służb socjalnych i zainteresowanych rodziców. Prelekcje eksperckie wygłosili: prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski, dr n. med. Joanna Sułkowska, dr n. med. Ireneusz Jurczak, mgr Dariusz Nowak oraz kom. mgr Tomasz Kulaziński.

Kampanię patronatami honorowymi objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.

 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna
 • Kampania profilaktyczna


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!