Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Administracja ochrony środowiska NOWOŚĆ!!!

Celem specjalności jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w organach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i społecznych odpowiedzialnych za rozwój regionalny i ochronę środowiska.

Podczas studiów na specjalności Administracja ochrony środowiska student będzie miał możliwość poznania organizacji, kompetencji i zadań organów administracji w zakresie ochrony środowiska - ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych zależności i powiązań pomiędzy nimi, które służą pełnej realizacji stawianych im zadań.

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu takich przedmiotów, jak:
 1. Podstawy prawne ochrony środowiska
 2. Prawno - międzynarodowe aspekty w ochronie środowiska (ONZ, Rada Europy, OECD i inne)
 3. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
 4. Organizacja ochrony środowiska
 5. Odpowiedzialność za szkody w ochronie środowiska
 6. Ochrona środowiska na poziomie samorządu terytorialnego
 7. Procedury w ochronie środowiska
 8. Policja ochrony środowiska

Studia na specjalności Administracja ochrony środowiska gwarantują studentom zdobycie kwalifikacji także w zakresie gospodarowania zasobami środowiska, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka oraz neutralizacji skażeń i kreowania polityki proekologicznej.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w:
 • terenowych organach administracji rządowej;
 • organach jednostek samorządu terytorialnego;
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • w biurach projektowych;
 • instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem nowych przedsięwzięć gospodarczych w zakresie ochrony środowiska;
 • innych podmiotach, powołanych z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony;
 • organizacjach ekologicznych, których celem jest ochrona środowiska.


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!