Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O KIERUNKU

Celem kształcenia na kierunku „Prawo” jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych i nauk pokrewnych, jak również wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie norm prawnych w praktyce. Ideą przyświecającą kierunkowi jest takie ukształtowanie studenta, aby na poziomie akademickim posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Aby zrealizować ten cel, kadra na kierunku Prawo to prawnicy–praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Jako jedyna uczelnia w Polsce, SAN stosuje nowatorski program case study (law in action), by już od pierwszego roku studiów uczyć studentów umiejętności stosowania prawa w praktyce.

Dlaczego warto?
 1. Nowatorski model kształcenia studentów „law in action”
 2. Kontakt z wykładowcami–praktykami, którzy na co dzień wykonują odpowiednio zawód sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza i radcy prawnego.
 3. Ukierunkowanie na praktykę, co umożliwia już w czasie studiów zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz poznanie wymarzonego zawodu w każdym jego aspekcie
 4. Wywodząca się z prawa rzymskiego maksyma ius est ars boni et aequi pokazuje, że studia prawnicze to przyszłość, która zapewni Ci ciekawą i satysfakcjonującą pracę.
 5. Specjalności zgodne z aplikacjami prawniczymi
 6. Możliwość przystąpienia po studiach do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację
 7. Cyklicznie organizowane „Akademickie Forum Prawne” umożliwiające spotkanie z prawnikami–praktykami, rozwiązywanie kazusów, udział w rozprawach sądowych i przygotowaniu symulacji rozpraw.
 8. Możliwość realizacji studiów w krótszym czasie - np. 3,5 roku - dla absolwentów innych studiów (szczegóły - tutaj)
Wykładowcy-praktycy:
 1. Dr hab. prof. nadzw. Justyna Zajdel - praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa cywilnego, prawa medycznego, prawa rodzinnego, prawa pracy.
 2. Dr W. Szymański – praktyka zawodowa w obrębie prawa karnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, nauk o przestępstwie, wiktymologii.
 3. Dr P. Mikołajczyk - praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego.
 4. Dr Agnieszka Korzeniowska Polak – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, praktyka zawodowa w zakresie prawa administracyjnego (materialnego i procesowego)
 5. Dr Paweł Sydor - praktyka zawodowa w obrębie prawa karnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, nauk o przestępstwie, wiktymologii, logiki prawniczej, socjologii prawa.
 6. Dr Agata Kołodziejska - praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa.
 7. Dr Łukasz Domański - praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, zamówień publicznych.

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do:
 • ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną;
 • udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej;
 • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Absolwent studiów na kierunku Prawo może podjąć pracę w organach władzy publicznej oraz w innych podmiotach, zwłaszcza w:
 • organach ochrony prawnej – sądy, prokuratura, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, biura organów kontroli państwowej itp.
 • podmiotach gospodarczych realizujących różne rodzaje działalności, zarówno prywatnych, jak również państwowych i samorządowych
 • urzędach organów państwowych: organów władzy ustawodawczej, organów władzy wykonawczej, zwłaszcza organów administracji rządowej, organach władzy sądowniczej
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli
 • podmiotach działających na rynku finansowym
 • podmiotach leczniczych i jednostek kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. NFZ)
 • instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego
Zdobywane uprawnienia

Na gruncie uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności przyszli absolwenci będą mają możliwość przystąpić do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Wybrane zajęcia praktyczne
 • Akademickie Forum Prawne – spotkania cykliczne
 • Akademia Prawa – spotkania cykliczne
 • Pikniki Kryminalistyczne – spotkania cykliczne
 • Udział w rozprawach sądowych i czynnościach sądowo-lekarskich (sądowo-lekarskie sekcje zwłok).
 • Możliwość publikowania w powołanym przez Instytut Prawa periodyku – Clinica Iuridica

dokumenty   Program studiów - Prawo studia jednolite magisterskie [pobierz]

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 10 semestrów
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
Limit miejsc: studia stacjonarne - 20 miejsc, studia niestacjonarne - 60 miejsc
Uzyskany dyplom: magister prawa

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!