Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczny Senior - zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki" - 23.04.2018 r.

Idea Konferencji:

Społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, kulturowe, egzystencjalne i moralne następstwa oraz konsekwencje wielkich zmian zachodzących w Polsce są od lat powszechnie dostrzegane przez świat nauki. W licznych analizach naukowych wielu autorów podejmowało zagadnienia przybliżające ich konsekwencje dla wychowania młodego pokolenia (poszerzenie skali zagrożeń uzależnieniami, sieroctwo społeczne jako pokłosie migracji ekonomicznych, brutalizacja życia społecznego), dynamiki i geografii przestępczości, skali dewiacji i zachowań nienormatywnych. Znacznie rzadziej badacze podejmowali próby naukowej analizy i oglądu przywołanych problemów w kontekście wpływu na podmiotowość i jakość życia osób starszych, na ich stan bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa. Organizatorzy Konferencji pragną poszerzyć i pogłębić poznanie tych zagadnień oraz wypracować wnioski dla praktyki, przyczyniając się równocześnie do podwyższenia aktualnego stanu komfortu życiowego seniorów.

Problematyka Konferencji:
  • Etiologia i uwarunkowania współczesnych zagrożeń dla osób starszych (m.in.: prawno-społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, kulturowe. Senior w „środowisku chemicznym” – żywność, powietrzne, etc. Zdrowie jako wyzwanie społeczne i edukacyjne).
  • Rola i miejsce seniora rodu we współczesnej rodzinie polskiej (opieka nad zstępnymi a wpływ wychowawczy, przekazywanie wzorców i dzielenie doświadczeniem, budowanie więzi międzypokoleniowej w duchu wzajemnego szacunku dla aktualnej i przyszłej kooperacji).
  • Rzecznictwo i zaspokojenie potrzeb osób starszych (m.in.: zrozumienie, tolerancja, solidarność i współdziałanie międzypokoleniowe - diagnoza stanu aktualnego, perspektywy, metodologia; jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych oraz usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych; rozpoznanie zagrożeń dla bezpieczeństwa osób starszych a skuteczność prewencyjna).
  • Nowe technologie – szanse i zagrożenia dla osób starszych (m.in. wpływ korzystania z nowoczesnych technologii na zdrowie człowieka).
  • Instytucjonalna profilaktyka społeczna (działania administracji rządowej, służb mundurowych i instytucji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa osób starszych, podniesienia świadomości społecznej i kształtowania pożądanych zachowań wśród seniorów, rola instytucji oświatowych, kulturalnych i mediów w kształtowaniu świadomości zagrożeń, promocji bezpiecznych zachowań oraz pożądanych postaw).
Zgłoszenie chęci udziału w Konferencji:

Uczestnictwo czynne:

  • Zgłoszenie uczestnictwa czynnego w Konferencji lub samej publikacji prosimy dokonywać przez wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarza Konferencji: sszymanski@san.edu.pl do dnia 30.03.2018 r. (w zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie formy uczestnictwa oraz przesłanie głównych tez swojego wystąpienia).

Uczestnictwo bierne:

  • Uczestnictwo bierne (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu): wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@san.edu.pl do dnia 15.04.2018 r. lub rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy

Udział bierny (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu) jest całkowicie bezpłatny. Każdy osoba biorąca udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

dokumenty   Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

dokumenty   Pismo przewodnie [pobierz]

dokumenty   Program Konferencji [pobierz]


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczny Senior - zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki - 23.04.2018 r.Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!