Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Warsztaty z terroryzmu dla zarządców i ochrony łódzkich galerii handowych

Policjanci z Łodzi, strażacy i ratownicy medyczni przekazali swą wiedzę o możliwościach ograniczania skutków aktów terrorystycznych zarządcom łódzkich galerii handlowych i agencji ochrony. Warsztaty eksperckie odbyły się w ramach projektu "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności – TERRORYZM".

Właściciele i zarządcy łódzkich sklepów wielkopowierzchniowych oraz agencji ochrony uczestniczyli 17 stycznia 2018 roku w certyfikowanym szkoleniu na temat zagrożeń terrorystycznych oraz możliwości zapobiegnięcia i ograniczenia ich skutków. Najaktualniejszą wiedzę, opartą o analizy aktów terrorystycznych, uczestnikom warsztatów przekazali: kom. Katarzyna Szczęsna i asp. Bartosz Nowak z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, nadkom. Krzysztof Jarmusz – Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Łodzi i podkom. Przemysław Fencki – policjant tegoż pododdziału, st. kpt. Jacek Jaksoń z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Michał Wójcik i Adam Stępka – ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Przybliżając zasady postępowania służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia aktem terrorystycznym prowadzący szkolenie wywołali dyskusję nad aktualnym stanem przygotowania wielkopowierzchniowych placówek handowych i zatrudnionych w nich pracowników, w tym ochrony oraz najemców do działania w sytuacji zagrożenia bądź ataku terrorystycznego. Debatujący zgłosili propozycje zmian oragnizacyjnych i prawnych, mogących przyczynić się do ograniczenia skutków ewentualnego zamachu. Organizatorzy warsztatów przekażą je właściwym organom.

Szkolenie zostało zorganizowane przez łódzkich policjantów i Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk w ramach szerszego projektu profilaktycznego "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności". Wcześniej, 18 października ubiegłego roku, odbyła się w Łodzi ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona terroryzmowi, a 5 grudnia 2017 roku warsztaty eksperckie dla dyrektorów łódzkich szkół i placówek kulturalno-oświatowych.


Warsztaty z terroryzmu dla zarządców i ochrony łódzkich galerii handowych

Trzecia edycja nieodpłatnych certyfikowanych warsztatów, kierowana tym razem do kadry kierowniczej banków, instytucji miejskich, firm ochrony i oragnizatorów imprez masowych, została zaplanowana na dzień 20 lutego 2018 roku w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.event.san.edu.pl lub wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@spoleczna.pl (zgłoszenie mailowe powinno zawierać następujące dane: data warsztatów, imię i nazwisko uczestnika, miejsce pracy, e–mail oraz numer telefonu).

Patronami honorowymi projektu są: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Adrzej Łapiński, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski.

  • Warsztaty z terroryzmu dla zarządców i ochrony łódzkich galerii handowych
  • Warsztaty z terroryzmu dla zarządców i ochrony łódzkich galerii handowych
  • Warsztaty z terroryzmu dla zarządców i ochrony łódzkich galerii handowych
  • Warsztaty z terroryzmu dla zarządców i ochrony łódzkich galerii handowych
  • Warsztaty z terroryzmu dla zarządców i ochrony łódzkich galerii handowych


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!