Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Społeczna Akademia Nauk z Dyplomem Rekomendacyjnym

Społeczna Akademia Nauk z Dyplomem Rekomendacyjnym przyznawanym przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl

15 grudnia 2017 r. w Sangate Hotel Airport odbyło się spotkanie wigilijne członków i przyjaciół Federacji Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług (MZHPiU). Zebranych gości powitał Prezes Przedsiębiorcy.pl i MZHPiU Pan Robert Składowski. W swoim przemówieniu podsumował działalność organizacji w roku 2017 i zarysował plany na najbliższą przyszłość.

Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy rekomendacyjne na rok 2018, w tym również dla Społecznej Akademii Nauk. W imieniu Władz Uczelni Dyplom z rąk Prezesa Izby Handlowo – Przemysłowej Polska – Azja Pana Janusza Piechocińskiego odebrał Pan Mirosław Olszewski – Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Grudniowe spotkanie dało nam możliwość wymiany doświadczeń z największymi polskimi przedsiębiorstwami oraz umożliwiło nawiązanie wstępnej współpracy m.in. w zakresie realizacji badań naukowych, praktyk i staży dla studentów czy też wspólnej organizacji konferencji naukowych, warsztatów dydaktycznych.

Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!