Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Społeczna Akademia Nauk gospodarzem warsztatów na temat terroryzmu

Społeczna Akademia Nauk gospodarzem warsztatów na temat
terroryzmu


Łódzcy policjanci, strażacy i ratownicy medyczni podzielili się z dyrektorami szkół i ośrodków kultury praktyczną wiedzą o możliwościach ograniczania skutków aktów terrorystycznych. Grudniowe warsztaty stanowią część szerszego projektu "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności – TERRORYZM". Gospodarzem niecodziennego szkolenia była Społeczna Akademia Nauk.

Ograniczenie skutków aktów terrorystycznych oraz możliwości skutecznego im zapobiegania były tematem eksperckiego szkolenia dla dyrektorów łódzkich szkół i ośrodków kultury. Najaktualniejszą wiedzę, opartą o analizy aktów terrorystycznych, w dniu 5 grudnia 2017 roku w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi uczestnikom warsztatów przekazali: kom. Katarzyna Szczęsna z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, nadkom. Krzysztof Jarmusz – Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Łodzi i podkom.

Przemysław Fencki – policjant tego pododdziału, st. kpt. Jacek Jakson z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz mgr Michał Wójcik i mgr Adam Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Warsztaty stanowią część projektu profilaktycznego "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności", w ramach którego 18 października br. w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona terroryzmowi.

Przybliżając zasady postępowania służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia aktem terrorystycznym prowadzący szkolenie wywołali ożywioną dyskusję nad aktualnym stanem przygotowania placówek oświatowych i kulturalnych do działania w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego. Padły również propozycje zmian oragnizacyjnych i prawnych. Wszystkie postulaty zostaną przekazane właściwym organom.

Organizatorzy projektu: Społeczna Akademia Nauk, Akademia Profilaktyki SAN, Komenda Miejska Policji w Łodzi, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zapraszają zarządców galerii handlowych, kadrę kierowniczą banków, firm ochrony i organizatorów imprez masowych na kolejną edycję nieodpłatnych i certyfikowanych warsztatów w dniu 17 stycznia 2018 roku.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.event.san.edu.pl lub wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@san.edu.pl. Zgłoszenia mailowe powinny zawierać następujące dane: data warsztatów, imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail oraz numer telefonu.

Patronami honorowymi projektu są: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski oraz Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski.Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!