Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Nowi Partnerzy Społecznej Akademii Nauk

Miło nam poinformować, iż Społeczna Akademia Nauk na mocy podpisanych porozumień o współpracy zyskała kolejnych, cenionych Partnerów: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmę Connectiva Sp. z o.o.

Podpisane porozumienia określają zakres współpracy pomiędzy Partnerami, obejmującej w szczególności wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych oraz badawczo-rozwojowych, m.in. poprzez tworzenie i opracowywanie nowych programów kształcenia i specjalności w ramach studiów wyższych i podyplomowych; organizację konferencji i seminariów naukowych oraz uzgadnianie tematów prac badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych, doktorskich oraz prac naukowo-badawczych.

Współpraca Uczelni z w/w Partnerami będzie obejmowała również organizację kursów, szkoleń i wykładów gościnnych na rzecz studentów i absolwentów SAN oraz pracowników Partnerów. Na mocy podpisanych porozumień studenci takich kierunków jak: pedagogika, resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie czy administracja, zyskali także możliwość odbywania praktyk i staży w siedzibach Partnerów.

Współpraca SAN z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży oraz firmą Connectiva Sp. z o.o. . to szansa na udoskonalenie jakości kształcenia praktycznego oraz zacieśnienie współpracy z doświadczonymi praktykami, z doświadczeń których będą mogli korzystać studenci i absolwenci naszej Uczelni.

  • Współpraca Społecznej Akademii Nauk z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmą Connectiva Sp. z o.o.
  • Współpraca Społecznej Akademii Nauk z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmą Connectiva Sp. z o.o.
  • Współpraca Społecznej Akademii Nauk z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmą Connectiva Sp. z o.o.
  • Współpraca Społecznej Akademii Nauk z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmą Connectiva Sp. z o.o.
  • Współpraca Społecznej Akademii Nauk z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmą Connectiva Sp. z o.o.
  • Współpraca Społecznej Akademii Nauk z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmą Connectiva Sp. z o.o.
  • Współpraca Społecznej Akademii Nauk z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi oraz firmą Connectiva Sp. z o.o.


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!