Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Konferencja projektu Rural Dear Agenda

Konferencja projektu Rural Dear Agenda

Szanowni Państwo,
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, partner projektu RURAL DEAR AGENDA, zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji poświęconej Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich

Tło projektu:

Projekt RURAL DEAR AGENDA, trwający od niemal 3 lat miał na celu promowanie idei edukacji o Zrównoważonym Rozwoju i znaczeniu MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU wśród mieszkańców wsi i miasteczek, w których to miejscach edukacja ta wydaje się mniej obecna niż w dużych miastach. Projekt zapoczątkowały szeroko zakrojone badania, przeprowadzone w 6 krajach partnerskich (Bułgarii, Cyprze, Grecji, Hiszpanii, Malcie, Polsce i Włoszech) na temat wiedzy, czym jest zrównoważony rozwój. Badano poziom wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju jako takiego w różnych grupach społecznych, jak również świadomość, w jaki sposób każdy z nas może pomagać wprowadzać tę idę w życie, pamiętając o ekologii, równości płci, wyznania i narodowości, poszanowania dla poszczególnych kultur i tradycji.

Wyniki tych badań, wsparte spotkaniami grup fokusowych i badań Delfi, były bazą do opracowania rodzaju Road Map – rekomendacji, wytycznych, pomysłów, w jaki sposób prowadzić edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich i nie tylko, jakie strategie i metody wydają się najbardziej skuteczne, aby nasz świat mógł rozwijać się w bardziej przemyślany/przewidywalny/rozsądny sposób.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych województwa łódzkiego, kadrę naukową i dydaktyczną łódzkich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, nauczycieli i trenerów zajmujący się szeroko pojętą edukacją obywatelską. Międzynarodowy charakter konferencji zapewnią osoby pracujące w projekcie RURAL DEAR AGENDA z pięciu, obok Polski, krajów partnerskich - Hiszpanii, Włoch, Cypru, Malty i Bułgarii.

Data: 22 listopada 2017 r., godz. 10.00-15.00
Miejsce: siedziba Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i odesłanie go na adres: Joanna Szczecińska jszczecinska@spoleczna.pl, Monika Błażewicz-Kurzawa mkurzawa@spoleczna.pl Lub kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Tel: 42/632 04 80 lub 42/664 66 68

Udział w Konferencji jest bezpłatny, koszty podróży pokrywa uczestnik.

Podania    Formularz [pobierz]

Podania    Program [pobierz]Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!