Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Pedagogika ze specjalnością „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną” to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem.

 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Istotą specjalności jest, oprócz typowych dla pedagogiki umiejętności pracy z innym człowiekiem, przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania w procesie resocjalizacyjnym. Studia te przeznaczone są zatem dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną oraz zainteresowanych pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych i resocjalizacji.

Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencja kryminalną w Społecznej Akademii Nauk dają Ci możliwość:
 • uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych ukierunkowanych na:
  • rozwiązywanie problemów praktycznych;
  • badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, itp.;
  • pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa;
 • kompleksowego przygotowania do testów kwalifikacyjnych do pracy w służbach mundurowych (m.in. dodatkowy program zajęć z zakresu samoobrony i kryminalistyki);
 • studiowania pod okiem utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz praktyków m.in. z następujących instytucji: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych;
 • uczestnictwa w dodatkowych certyfikowanych kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z tematyką szeroko pojętej resocjalizacji;
 • studiowania wymarzonego kierunku w renomowanej Uczelni blisko Twojego miejsca zamieszkania;
 • zdobycia przygotowania pedagogicznego;
 • odbycia praktyk zawodowych i poznania specyfiki pracy m.in. w policji, straży miejskiej, zakładach karnych, wojsku, ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
Studia na kierunku Pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczna i prewencją kryminalną skierowane są do:
 • wszystkich absolwentów klas: mundurowych, medycznych, społecznych
 • pracowników następujących instytucji:
  • zakładów karnych;
  • policji;
  • straży miejskiej;
  • straży pożarnej;
  • wojska;
  • ośrodków społecznych i pedagogicznych;
  • ośrodków resocjalizacyjnych;
  • organizacji pozarządowych;
  • organów administracji publicznej.
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Wykładowcy-praktycy:
 • Dr Waldemar Szymański – prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim
 • Inspektor mgr Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi (doświadczony dowódca licznych operacji policyjnych i doświadczony manager)
 • Podpułkownik w st. spocz. mgr Cezary Łuczak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie. Doświadczony oficer Służby Więziennej, wychowawca i terapeuta
 • Podinspektor w st. spocz. mgr Zbigniew Szewczyk – były policjant (długoletni Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie). Wieloletnie doświadczenie w policyjnym zabezpieczaniu imprez masowych, w tym meczów piłkarskiej ekstraklasy i I ligi, trener i instruktor w zakresie samoobrony i sztuk walki
 • Podinspektor mgr Arkadiusz Stawiarski – oficer Policji, psycholog, były wykładowca Szkoły Policji w Katowicach, autor publikacji z zakresu psychologii i prawa. Zainteresowania zawodowe: psychologiczne symptomy dot. wiarygodności zeznań świadków
 • Nadkomisarz mgr Sławomir Szymański – wieloletni funkcjonariusz pionu kryminalnego Policji, specjalista ds. prasowo-informacyjnych (oficer prasowy) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, trener w zakresie promocji Praw Człowieka oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści, koordynator programu Profilaktyka a Ty, profilaktyk, nauczyciel, autor publikacji w zakresie etyki policyjnej, profilaktyki i prewencji kryminalnej
 • Aspirant sztabowy mgr Artur Przybylski – policjant, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie taktyki i techniki kryminalistycznej
 • Mgr Dariusz Nowak – doświadczony pedagog, wieloletni kurator sądowy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi
Partnerzy kierunku
 • Komenda Wojewódzka trener w Łodzi, Komenda Miejska trener w Łodzi
 • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
 • Zakład Karny w Garbalinie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
 • władze samorządowe i placówki oświatowe wszystkich szczebli
Współpraca obejmuje m.in.:
 • współorganizację przedsięwzięć profilaktycznych (kampanii profilaktycznych „Tydzień na rzecz bezpiecznego internetu”, „Superkampania Nie dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia” i in.);
 • współorganizację wydarzeń naukowych (konferencji naukowych i sympozjów);
 • badania społeczne w zakresie pedagogiki, profilaktyki społecznej, prewencji kryminalnej i psychologii;
 • praktyki studenckie w jednostkach partnerskich.


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!