Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

KOŁO NAUKOWE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH FUN AT SAN

KOŁO NAUKOWE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH FUN AT SAN

Zapraszamy naszych studentów do KOŁA NAUKOWEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH FUN AT SAN.

Wraz z nowym rokiem akademickim 2016/2017 rozpoczęło swoją działalność Koło Naukowe Języka Angielskiego ENGLISH FUN AT SAN. Do Koła Naukowego przystąpić mogą studenci Społecznej Akademii Nauk akceptujący cele Koła oraz deklarujący i dający rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów, a także absolwenci i sympatycy Uczelni.

Celami Koła Naukowego są:
 • rozwijanie u Członków Koła umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
 • poszerzanie Ich zainteresowania kulturą, literaturą i historią krajów anglojęzycznych;
 • wzbudzenie zainteresowania potencjalnych pracodawców absolwentami uczelni;
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającemu zakresowi tematycznemu zainteresowań członków Koła;
 • organizacja i realizacja projektów edukacyjnych;
 • wspieranie inicjatyw studenckich i promocyjnych SAN;
 • umożliwienie Członkom Koła możliwości ich samorealizacji.
Do zadań Koła Naukowego należy:
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającym zakresowi tematycznemu aktywności Koła;
 • promowanie Uczelni;
 • nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami z obszarów pedagogiki oraz fizjoterapii;
 • rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.
Cele i zadania Koła Naukowego realizowane są w szczególności poprzez:
 1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie zebrań naukowych i paneli dyskusyjnych;
 2. organizowanie wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych i dydaktycznych itp.;
 3. organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne staże/praktyki, spotkania z podobnymi organizacjami;
 4. rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze pedagogiki i fizjoterapii;
 5. poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła;
 6. udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła.


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!