Partnerzy:   URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Regionalna Izba Gospodarcza
PGE
rekrutacja online
Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

KOŁO NAUKOWE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

Zapraszamy naszych studentów do: KOŁA NAUKOWEGO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

Wraz z nowym rokiem akademickim 2016/2017 rozpoczęło swoją działalność Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Do Koła Naukowego przystąpić mogą studenci Społecznej Akademii Nauk akceptujący cele Koła oraz deklarujący i dający rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów, a także absolwenci i sympatycy Uczelni.

Celami Koła Naukowego jest:
 • poszerzenie bądź zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności w zakresie profilaktyki społecznej, prewencji kryminalnej i resocjalizacji;
 • wzbudzenie zainteresowania potencjalnych pracodawców absolwentami uczelni;
 • nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającemu zakresowi tematycznemu zainteresowań członków Koła;
 • organizacja i realizacja projektów profilaktycznych i prewencyjnych
 • wspieranie inicjatyw studenckich i promocyjnych SAN;
 • umożliwienie Członkom Koła możliwości ich samorealizacji.
Do zadań Koła Naukowego należy:
 1. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 2. nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami lub przedstawicielami firm oraz stowarzyszeń o charakterze działalności odpowiadającym zakresowi tematycznemu aktywności Koła;
 3. promowanie Uczelni;
 4. nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami z obszarów pedagogiki zwłaszcza resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej;,
 5. rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy nabywanej w Społecznej Akademii Nauk;
 6. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.
Cele i zadania KN realizowane są poprzez:
 1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie zebrań naukowych i paneli dyskusyjnych;
 2. organizowanie wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych i dydaktycznych itp.;
 3. organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne staże/praktyki, spotkania z podobnymi organizacjami;
 4. rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej;
 5. poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła;
 6. udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła;


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

Studia jednolite magisterskie:  
           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!